24Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, 25vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: "Vskutku je mezi vámi Bůh!"Církev srozumitelná a prorocká

Co si o nás pomyslí?

Projevy duchovních darů vzbuzují pozornost. Dar jazyků vzbuzuje u nevěřících lidí asi největší obavy o naše psychické zdraví, pokud nejsou zasvěceni. Přestaneme jej proto v církvi používat? Ne. Pokud však není vyložen, neděsme jím druhé a nechejme si jej pro osobní nebo skupinové modlitební chvíle. Stejně jako nesrozumitelný jazyk však může působit podivně až děsivě také proroctví vyřčené někým netrénovaným, nezkušeným, nespokojeným nebo dokonce zahořklým. Přestaneme proto prorokovat? Ne. Potřebujeme mít v církvi prostor, kde dary Ducha přijímáme a kde se je učíme používat tak, aby přinášely život a růst Božího království. Místem tréninku určitě nebude nedělní bohoslužba, ale třeba domácí skupinky a jiná ne úplně veřejná setkání církve.    Ptejme se vždy sami sebe: „jakým jazykem k lidem mluvíme a proč říkáme to, co říkáme“?                 

Kéž by návštěvníci našich společenství mohli vnímat Boží hlas srozumitelným jazykem a vyznat „Vskutku mezi vámi je Bůh, chci ho více poznat.“ 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.