Cíl naší cesty

Je v církvi dost Boží moci, abychom rostli ve víře a lásce?

Jsou církve, které věří v Boží moc a dary Ducha svatého pro dnešní dobu, a také církve, které věří, že dary Ducha Božího byly jen pro dobu apoštolskou. Kontext této biblické stati mluví o darech Božích pro církev, která má jimi být budována a Bůh oslaven. Skrze projevy Boží moci je tak lidem zjevena Boží sláva a dobrota mnohem výrazněji, což je cílem těchto projevů, aby naše víra nebyla založena jen na slově, ale i na moci Boží v každé době.

Cílem církve by však nemělo být uspokojit se projevy Boží moci a jimi se opájet, protože ty jsou jen prostředkem k tomu, abychom lépe poznali Boží lásku, nejen moc. Dary svatého ducha jsou zde pro náš duchovní růst, abychom byli celiství ve víře, naději a nejvíce ze všeho v lásce. Dary tedy nejsou cílem, ale prostředkem k hlubšímu poznání Pána Boha, k zakořenění a zralosti ve víře a lásce, která je cílem naší víry.

Pane Ježíši dej nám, ať rosteme zdravě ve víře i naději, a ať jsme dokonalí v lásce.                                                                                         

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.