Vzácnější cesta

Miluješ?

Na konci 12. kapitoly je zmínka o tom, že nám Bůh ukáže ještě vzácnější cestu.  Věříme, že jde o cestu lásky. Pokud bychom totiž Pánu Bohu sloužili jako zaměstnanci, dobrovolníci v různých službách a povoláních s různými dary Svatého ducha horlivě, mocně i milosrdně, avšak bez LÁSKY, je to vše k ničemu. Budeme jen další sociálně-rádoby duchovní organizací mezi mnoha již existujícími.

Stejně jako Bůh sám vše zamýšlel, naplánoval, stvořil a vykonal pro lidstvo v lásce, i my máme mít stejný postoj ve všem, co konáme. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, to znamená pro lásku, v lásce, z lásky, abychom lásku přijímali i dávali všude tam, kde se jí nedostává. Na světě snad není žádná tak krásná a pravdivá definice lásky jako právě v Korintských13.

Drahý Bože, Ty jsi Láska. Uč mne milovat tou láskou, která byla v Kristu, když šel k vůli mne na kříž.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.