12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. 13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.Rozmanitost církve

Kdo je v církvi důležitý?

Stává se, že vidíme v církvi za nejdůležitější ty, kteří jsou na nedělní bohoslužbě nejvíce vidět, nebo ty, kteří jsou v církvi zaměstnáni. Člověk tak může snadno podlehnout dojmu, že není pro Boha tak důležitý, jako ti v čele. Je to veliký klam, dnes bychom řekli „fake“. Podle apoštola Pavla jsou důležití v církvi všichni stejně jako v lidském těle všechny orgány a jeho části. Bez jediné z nich by bylo tělo více či méně invalidní. To že jsou některé části těla vidět zvenčí, neznamená, že jsou nejdůležitější (až na hlavu). Samozřejmě, že jsou vedoucí v církvi důležití, vždyť mají na bedrech obrovskou odpovědnost, ale nemohou být na vše sami. Církev, která je zdravá, nefunguje přeci jen v neděli ráno, ale celý týden a celý rok v mnoha aktivitách organizovaných, spontánních i osobních. Pokud se zamyslíme nad Pavlovým textem, musíme uznat, že je církev místem nádherné Boží pestrosti darů, služeb, osobností a projevů Ducha svatého, čehož jsme všichni důležitou a téměř nenahraditelnou součástí.

Vítej v Těle Kristově, kde On je hlavou, On s tebou počítá, jsi důležitý(á)      

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.