7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.Křesťanství bez lásky nedává smysl

Co je pro mě podstatou křesťanství?

Často se v křesťanství přeme o různé výklady, teologické myšlenky nebo snad dogmatické definice. Nejednou jsem pak sám velmi překvapen, jak nečekaně málo dogmatiku řeší samotná Bible. Naopak, tam kde já bych rád viděl seznam požadavků nebo bodů víry, Bible použije nezřídka zcela jiných měřítek. Přesně tímto způsobem mě udivuje definice pravého křesťanství podle apoštola Jana ve verších 7 a 8: „Milování, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ Snad jako by nám tím chtěl Jan říct: dogmatika bez lásky je nám k ničemu. Je jen prázdným filosofováním bez dopadu. Bible nás opět vrací k tomu, že je třeba, aby naše křesťanství přešlo z našich úst do našich rukou. Nestačí totiž o věcech jenom hezky mluvit, je potřeba je taky dělat. A jsou to právě malé skutky lásky, které nás mohou dostat dál, než čekáme.

Bože, dávej nám příležitosti projevovat lásku, kterou od tebe tak hojně přijímáme.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.