1Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.Zodpovědné přemýšlení není na škodu

Podle čeho se v životě rozhoduji?

Bylo by krásné, kdyby nás v životě potkávaly stále jen hezké věci. Bylo by idylické nikdy se nesetkat se zlem a cítit vždy jen důsledky příjemných okolností. Žel, svět takový není. Ve světe jsou i skutečnosti zřetelně špatné, které nejsou hodny naší pozornosti nebo účasti. Podobně i v otázce duchovního života: ne každá myšlenka je dobrá a k našemu prospěchu. Apoštol Jan nás ve verši 1. vyzývá, abychom pečlivě zkoumali, čím se zabýváme a čemu věnujeme pozornost: „Milování, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.“ Jan se snaží moudře připomínat určitý druh obezřetnosti, a to hlavně tam, kde jde o věci zvýšené důležitosti. Jako křesťané nemáme být ustrašenými zpátečníky, kteří se bojí všeho nového. Nemáme však ani bezmyšlenkovitě přijímat, cokoli se nám naskytne. Zodpovědné zvážení a promýšlení životních rozhodnutí je meta zralosti, ke které míříme.

Bože, dávej nám moudrost činit v životě dobrá rozhodnutí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.