21Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; 22oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.Bůh je zdrojem nejpevnější naděje

Na co se spoléhám ve chvílích těžkosti?

Naděje je hodnotou, kterou hledáme především ve chvílích těžkostí a nejistoty. Naděje je zvláštní tím, že často dává sílu jít dál i když už se zdá, že to racionálně nedává smysl. Naděje je vlastně spolehnutí se na síly, které jsou mimo mou přímou kontrolu. Je to odevzdání svého života do rukou někoho jiného. Bůh velmi dobře chápe, jak je něco podobného někdy těžké. Apoštol Jan nás proto ve verších 21 a 22 ujišťuje o tom, že Bohu můžeme věřit: „Milování, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k Bohu a oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme to, co se jemu líbí.“ Jan v těchto verších přichází s myšlenkou, že pokud to s Bohem myslíme vážně, není pro nás nic silnější nadějí, než Bůh. Důvěra v něj je silnější než cokoli, co můžeme získat na tomto světě. Bůh se tak stává naším pevným bodem ve stále se měnícím světě, jistotou, které můžeme důvěřovat.

Pane, veď mě tak, abych dokázal udržovat pevný vztah s tebou a spoléhat se na tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.