24Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci.Pochybnosti jsou součastí života

Pochybuji někdy o své víře?

Každý z nás se asi někdy v životě cítil znejištěný. Někdy okolnosti nebo skutečnosti nahlodají naše přesvědčení a vedou nás k otázkám: „Je to vůbec pravda? Nezmýlil jsem se?“ Je to přirozené a může se to stát každému. Čtenáři Janova listu museli občas čelit podobným pochybnostem, protože je právě Jan ujišťuje v tom, že pravda, kterou přijali, je stále jejich jistotou. Právě jistotu toho, že jsou jedno s Bohem jim Jan dává ve verši 24.: „Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci.

Pokušení přicházejí na každého z nás, ale právě živý vztah s Bohem, je tím, co nám pomáhá vytrvat. Mnohé se může změnit, můžeme čelit nejrůznějším obtížím nebo starostem, Bůh nás v tom však nenechá samotné. Právě vztah s ním je to, co nám pomáhá zvládnout vše, co před nás život staví.

Pane, prosím upevňuj naši víru a dávej nám jistotu tvého vedení. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.