21Nepsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale protože ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy.Boží pravda dává jistotu

Co pro mě znamená Boží pravda?

Mnoho lidí rádo hledá viníky svých problému a miluje ukazování na vnějšího nepřítele. Text z Janova listu, který jsme mohli číst by mohl působit právě takovým dojmem - snaha o vzbuzení strachu a pochybností. Jenže přesný opak je pravdou. Bůh se v nás nesnaží vyvolat strach, naopak snaží se nám připomínat, že pravda stále zůstává pravdou. Boží láska se projevuje právě tím, že nás varuje před nebezpečím. Bůh nemá radost z toho, že se děje zlo nebo bezpráví, dobře však ví, že k němu bude docházet. Snaží se nás upozornit na to, že i když se podobné věci budou dít, nemáme propadat malichernosti a beznaději. Právě verš 21. nás utvrzuje v tom, že pravda se nemůže stát lží a naopak: „Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy.“ V Boží pravdě tak můžeme mít pevný bod, o který se můžeme opírat ve chvílích těžkostí a nesnází.

Děkujeme Bože, že jsi nás nenechal v nevědomosti a dáš nám sílu vytrvat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.