17A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.Je Bůh naší prioritou?

Co je pro mě na tomto světě prioritou?

Mnoho lidí usiluje o to, aby měli mezi svými přáteli dobré kontakty. Je příjemné a užitečné mít vždy někoho, na koho se můžete obrátit pro radu nebo pomoc v problémech. Apoštol Jan svým čtenářům předává myšlenku, že tím nejlepším „kontaktem“ je pro nás Bůh, protože právě díky němu můžeme řešit náš největší problém, problém hříchu. Ať už jsem dítětem, puberťákem nebo rodičem, stále potřebuji odpuštění od hříchu, který působím.

Někdy máme pocit, že věci podstatné a důležité se dějí na tomto světě, že je důležité věci stihnout, zvládnout nebo dokázat. Jan je jiného názoru. Ve verši 17. nám předává důležité naučení: „A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost.

Není sporu o tom, že je třeba i na tomto světě žít obezřetně a zodpovědně, je však důležité nezapomínat na to, že věci tohoto světa pominou, zatímco náš vztah s Bohem bude věčný. Nezapomínejme o něj tedy pečovat!

Bože, dávej nám moudrost rozeznat důležité věci od nedůležitých.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.