Zdeněk Neužil /úvahy 22-19 (21.6.-30.6.)

Evangelická církev metodistická

Je mi 56 let. Pocházím z křesťanské rodiny a bydlím na Šumavě. Mám ženu, tři děti a jedno vnouče. Jsem kazatelem ECM – Misijní sbor Vimperk.
Ve svém mládí jsem pravidelně navštěvoval nedělní Bohoslužby, nicméně postupem času a na základě snu jsem zjistil, že nevěřím. Ve snu se mi cestou z kostela zjevil trojjediný Bůh a řekl mi, že nevěřím. Opravdu živý sen. Jen jsem se v noci v bázni probudil a věděl jsem, že to tak skutečně je. Má snaha být dobrým člověkem vydržela možná několik měsíců a pak jsem opět upadl do světa. To bylo v osmé třídě. Až pak ve 22 letech jsem byl pozván mým kamarádem, který bydlel nedaleko, na jedno křesťanské shromáždění, kde on kázal. A během tohoto shromáždění s výzvou k následování Pána Ježíše Krista jsem uvěřil. Jsem vděčný svým rodičům za výchovu a vedení k Bohu.
Mé srdce celou dobu po uvěření tak nějak volalo po duchovní službě. Chtěl jsem sloužit Pánu. Celou dobu od začátku duchovenské služby jsem na stejném místě ve Vimperku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.