Zbyšek Kaleta /úvahy 23-03 (21.1.-31.1)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Narodil jsem se v roce 1962. Před Bohem jsem přestal utíkat v 15 letech, kdy jsem vydal Ježíši svůj život.
Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou. Několik let jsem pracoval v podniku Ostravsko-karvinské doly, pak jsem deset let pracoval ve firmě zabývající se dovozem a distribucí školních a kancelářských potřeb. Od roku 2002 mám vlastní firmu.
Jsem 34 let ženatý a mám tři dospělé dcery.
Jsem členem Slezské církve evangelické augsburského vyznání, kde jsem byl po absolvování studia na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2017 ordinován do služby diakona. Sloužím ve sboru v Oldřichovicích.
Pracuji v Křesťanském společenství z.s. jako ředitel Biblické školy pracovníků a v redakci časopisu IDEA. Jsem předsedou představenstva Evangelizačního centra M.I.S.E a předsedou České evangelikální aliance. Dlouhodobě jsem fascinován reformací 16. století. Aktuálně pracuji na rigorózní práci Luterské učení o dvou regimentech ve vztahu ke konkrétním politickým výzvám 20.století.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.