Vladislav Volný /úvahy 23-14 (11.5.-20.5.)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Letos oslavím abrahámoviny. Téměř 30 let žiji v manželství s Pavlínou Volnou. Máme tři dospělé syny – Dominika, Frederika a Matyáše – snachu Terezku a vnuka Samuelka.
Většinu života jsem prožil v Havířově, kde jsem více než 20 let působil jako pastor ve sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od roku 2020 sloužím ve farním sboru téže církve v Ostravě.
Pocházím z farářské rodiny. Otec byl v letech 1991-2006 biskupem naší církve, maminka se celoživotně věnovala hře na varhany.
Teologii jsem studoval v Bratislavě, Praze a Varšavě. Doktorát z praktické teologie jsem obhájil na CMTF v Olomouci.
Ve volném čase rád čtu, hraji badminton, jezdím na kole, poslouchám hudbu. Autorské texty a nahrávky publikuji na webu: www.zivacihla.cz.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.