Vladislav Szkandera /úvahy 22-16 (21.5.-31.5.)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Narodil jsem se 23.9.1960 na severní Moravě, kde žiju a sloužím na pozici pastora ve Slezské církvi evangelické a.v. Působím také jako vězeňský kaplan. Oběma pozicím předcházela dobrovolnická služba jako pracovníka s dětmi a dorostem, a také jsem dlouholetým členem Vězeňské duchovenské péče. Před mou ordinací v církvi jsem pracoval v oboru lesnictví.
Miluji přírodu, hory, samotu, poezii a rád fotografuji. S ohledem na náboženské přesvědčení mi nebylo za komunistického režimu umožněno studovat na vysoké škole. Toto vzdělání jsem si doplnil po politických změnách v roce 1989 studiem na pedagogické fakultě v oboru vychovatelství. Mám široké pole zájmů, což například dokládá moje působení jako člena intervenčního záchranného týmu nebo aktivity v komunální politice, kde jsem dvě volební období setrval jako člen rady města. Zmiňované, a všechny další, aktivity byly motivovány Ježíšovým tvrzením, že jako křesťané jsme solí země a světlem světa.
Inspirací pro hledání Boha a poznávání jeho vůle byla moje věřící maminka a lidé vydávající svědectví o setkání a životě s Ježíšem. V jejich svědectvích nešlo jen o slova, ale především o praxi života. Velký vliv na můj život mělo také „ilegální“ vysílání rádia TWR.
Nesmírným bohatstvím mého života je manželka Halina, se kterou jsme oslavili rubínovou svatbu a prubířským kamenem mé víry jsou dva naši synové.
Klíčový, biblický výrok, který mě provází od dob mého mládí je zapsán v Žalmu 32,8: „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.