Vláďa Donát ml. /úvahy 22-21 (11.7.-15.7.)

Křesťanský sbor Pelhřimov

Ježíše Krista jsem vyznal jako svého osobního Pána a Spasitele v necelých dvanácti letech na ilegálním dětském táboře pořádaném mými rodiči. Bylo to poslední léto před pádem komunismu. Po střední škole jsem měl možnost studovat biblickou školu v USA. Nejprve jsem to bral jen jako součást osobního duchovního růstu předtím, než rozjedu vlastní kariéru, ale když mě Pán Bůh povolal v průběhu tohoto roku do služby, vše se změnilo. Pán mi dal tu možnost stát se spoluzakladatelem misijní služby Word of Life v Černé Hoře u Brna. Potkal jsem se se svou budoucí znamenitou ženou Eliškou. Rok po svatbě jsme spolu odletěli do USA, kde jsme oba vystudovali teologii. Po návratu domů jsme založili Biblický teologický seminář v Pelhřimově. Naší touhou bylo vést křesťany blíže ke Kristu skrze lepší porozumění Božímu slovu a založit nový sbor. Z Boží milosti mohu říct, že našimi studijními programy na Biblickém teologickém semináři dodnes prošlo přes 300 bratrů a sester z České a Slovenské republiky a dále vyučujeme na různých místech. A zároveň zažíváme ohromné požehnání v místním sboru, kde po prvních osmi “hluchých letech”, kdy nikdo nepřišel ke Kristu, prolomil před několika lety Boží Duch bariéry a dnes Křesťanský sbor Křesťané Pelhřimov roste a patří k němu přes 40 věřících. Více o našem sboru najdete na stránkách www.cirkev.eu . Další naší službou je Malé muzeum Bible (www.malemuzeumbible.cz).

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.