Václav Slouk /úvahy 21-01 (1.1.-10.1.)

Církev římskokatolická
Narodil jsem se v roce 1957 a pocházím z Hrušovan u Brna.
Po studiích na gymnáziu v Hustopečích a na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích jsem byl v roce 1983 vysvěcen na kněze.
Kněžské působení je zatím spojeno s městy Brno (farnost u kostela sv. Jakuba), Olomouc (kněžský seminář), Praha (Česká biskupská konference a kostel sv. Rocha na Žižkově), Litoměřice (teologický konvikt) a opět Brno (opět farnost u kostela sv. Jakuba, nyní farnost sv. Jiljí v Brně-Komárově). Kromě těchto hlavních úkolů jsem měl a mám i další úkoly (například jsem moderátorem pro ekumenismus v brněnské diecézi).
V současné době jsem rád, že těch úkolů navíc už mnoho není, protože ty hlavní – farnost a děkanství – zvládám přiměřeně věku a zdraví.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.