Václav Hrachovec /úvahy 22-02 (11.1.-20.1.)

Křesťanské společenství

Narodil jsem se 4.12.1955. Bydlel jsem třicet čtyři let v Horní Suché a nyní v Českém Těšíně. Rodiče se před mým narozením stali z Boží milosti křesťany. Od mých dvou let jsme s rodiči i s mou starší sestrou chodili do evangelického kostela do nedělní školky, později jsem byl konfirmován a chodil do křesťanského dorostu i mládeže, kde jsem byl později i vedoucím. V roce 1968 jsem jarní sezónu hrál fotbal za TJ Baník Horní Suchá a tehdy jsem nechodil do shromáždění a začal si užívat tento svět, kouřit, pít alkohol a navštěvoval pochybnou společnost. V roce 1968 jsem se účastnil křesťanského tábora mládeže v Oldřichovicích pod Lípou. Tam mě Pán Bůh usvědčil z mých hříchů, ale až v 17 letech jsem plně přijal Boží milost na biblickém kurzu pro mládež ve Vrbně. Od té doby jsem z Boží milosti a lásky Božím dítkem.
Pracoval jsem 25 let jako horník a nyní pracuji ve Slezské diakonii.
Ve 34 letech jsem od Pána dostal ženu a máme 5 dětí a 2 vnoučata. Sloužím ve spolku-Křesťanském společenství, který pracuje i ve sboru SCEAV v Albrechticích.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.