Tomáš Matouš Živný /úvahy 23-01 (1.1.-10.1.)

1987

Evangelická církev augsburského vyznání

Pocházím z jižního Plzeňska, kde jsem vyrůstal v nevěřící rodině a sekulárním prostředí (jsem tedy z „divokého chovu“). S křesťanstvím jsem se prvně potkal v 6. třídě na základní škole. Křesťanem jsem se stal potom, co jsem ve čtrnácti letech na velikonoční neděli zaslechl Boží výzvu, že bych měl jít křesťansky oslavit Velikonoce – Bohoslužbou; pak už jsem se na každou další neděli těšil. Od začátku jsem členem malého církevního společenství – té nejmenší české luterské církve: Evangelické církve augsburského vyznání v ČR (ECAV v ČR). Protože jsem pocítil povolání ke kněžské službě, připravoval jsem se na ni studiem na Evangelické teologické fakultě (ETF UK), zde mě asi nejvíce ovlivnili prof. Milan Balabán (za „balabánovce“ se považuji) a Jakub S. Trojan.
Jsem ženatý, má manželka se jmenuje Diana a je malířka, děti zatím nemáme.
Aktuálně působím jako farář ve sboru ECAV v ČR v Praze, předtím jsem byl devět let farářem téže církve v Plzni. Vedle toho vypomáhám coby kazatel v různých sborech Českobratrské církve evangelické (ČCE), kde jsem již „pár“ let členem sboru v Chrástu u Plzně. Pokud by Vás zajímalo moje přemýšlení o Bibli, má „biblická dílna bez ladu a skladu“ je k nalezení na http://pismak.cirkev-av.cz/ (nelekat se přesměrování). Pokud jsi dočetl(a) až sem, pak ti přeji Boží požehnání a prosím o modlitbu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.