Tomáš Havlíček /úvahy 23-15 (21.5.-31.5.)

Křesťanské sbory
Narodil jsem se v Praze roku 1966 do nevěřící rodiny a Bohem jsem se do mých 20 let nezabýval. V roce 1986 jsem před komunismem emigroval do Rakouska, a zde jsem se během studia geografie na Salcburské univerzitě potkal s křesťany a v roce 1992 jsem uvěřil Kristovu evangeliu a začal navštěvovat Křesťanský sbor v Salcburku, kde jsem se zapojil především do práce s mládeží a studenty.
Po dokončení univerzitního studia v Salcburku roku 1996 jsem pak nastoupil učit geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde působím dodnes, a kde jsem ustanovil také nový studijní předmět geografie náboženství, a v roce 2017 jsem mj. vydal také Atlas náboženství Česka.
Po návratu z emigrace jsem navštěvoval Křesťanský sbor v Praze-Stodůlkách, kde jsem se věnoval službě evangelizace a kázání.
V roce 2004 jsem pak spoluzakládal Křesťanský sbor Pyšely, kde sloužím jako starší sboru dodnes. Více jak 10 let také působím v pracovní skupině pro evangelizaci a misii v rámci Křesťanských sborů. Žiji v Pyšelích s manželkou Kamilou a čtyřmi dětmi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.