Roman Toušek /úvahy 23-02 (11.1.-20.1.)

Církev bratrská

Příspěvky do Many jsem se rozhodl napsat především proto, že velmi silně vnímám potřebu mezicírkevní spolupráce a sounáležitosti, navíc jsem přesvědčen, že k vystižení Božího hlasu potřebujeme víc než jen vlastní poznání. K širšímu pojetí Kristovy církve mi hodně přispěl roční pobyt ve Švédsku, kde jsem mohl být hned po studiích na Evangelické teologické fakultě v Praze.
Nyní sloužím jako kazatel v Církvi bratrské v Havířově, mým prvním sborem ale bylo Bystré v Orlických horách. Celkově mám za sebou přes dvacet let „kazatelování“.
Souběžně se službou na sboru se jako člen Rady CB podílím na vedení odboru dorostu a mládeže a velmi blízké jsou mi vizitace na sborech, které slouží v naší církvi mj. jako nástroj rozvoje sborové práce.
Aktivně se podílím na činnosti pěveckého sboru Effatha.
Co se týče osobního života, jsem ženatý, moje manželka pracuje pro KAM (Křesťanská akademie mladých). Máme spolu tři odrůstající děti, které se aktivně zapojují do služby v našem sboru. Ve volné chvíli rád vyřezávám a hraju na kytaru.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.