Robert Souček /úvahy 21-36 (22.12.-31.12.)

Nar. 1969
Apoštolská církev Trutnov

Má duchovní cesta začala až po „Sametové revoluci“ v roce 1991 ve třetím ročníku vysoké školy. Do té doby jsem byl vychováván v ateistickém prostředí a socialistická výchova k materialismu na mě zanechala svou stopu. Studoval jsem v té době na ČVÚT v Paze, když mě můj kamarád, který uvěřil o rok přede mnou, pozval na evangelizaci amerického misionáře, který kázal Boží slovo a modlil se za uzdravení. Když jsem na vlastní oči viděl první zázrak a slyšel svědectví mnoha lidí, kteří prožili okamžitá uzdravení, můj ateismus se v mžiku rozplynul. Bůh se mě tehdy mocně dotknul a moje obrácení přišlo jako blesk z čistého nebe. Byl to čas probuzení, kdy společně se mnou uvěřilo v Pána Ježíše mnoho našich přátel. Dodnes na to období začátků velice rád vzpomínám. Po několika letech hledání Boží vůle jsme v roce 2000 v Trutnově s několika přáteli založili nejprve skupinku a poté misijní stanici Apoštolské církve. Dodnes jsme velice vděčni za obětavou podporu bratří a sester z našeho mateřského sboru v Kolíně v prvních letech naší služby. Po patnáctileté práci se nám z Boží milosti v roce 2016 podařilo založit v Trutnově samostatný sbor Apoštolské církve, kde dodnes sloužím jako pastor. S manželkou Renatou máme tři děti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.