Robert Hart /úvahy 22-35 (11.11.-20.11.)

Církev bratrská

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze, v rodině, ve které víra v Boha či znalost Písma vůbec nebyly tématem.
S křesťanskou vírou jsem se více začal setkávat až na konci studia gymnázia v bouřlivých měsících po revoluci 1989. V roce 1992 moje duchovní hledání vyústilo v setkání s živým Kristem, Jeho milostí a odpuštěním, a to díky svědectví několika lidí ze sboru CB v Praze-Žižkově. Zde jsem pak nalezl i svůj duchovní domov, byl pokřtěn a stal se členem Církve bratrské.
Vystudoval jsem bohemistiku a historii na Filozofické fakultě UK v Praze a mým původním plánem bylo stát se učitelem na gymnáziu.
Během roku a půl náhradní (civilní) vojenské služby se ale moje životní směřování začalo měnit a začal jsem víc a víc vnímat Boží povolání do kazatelské služby. Po civilce jsem proto nastoupil na studium teologie na pražském Evangelikálním teologickém semináři. Na ETS jsem také v letech 2001-2016 vyučoval církevní dějiny a dějiny dogmatu.
V roce 2002 jsem nastoupil jako vikář na zbraslavskou stanici sboru CB v Praze 2 - Vinohradech a v roce 2005 jsem byl ordinován za kazatele CB. Od roku 2007 působím ve sboru v Praze-Šeberově jako kazatel a správce sboru. Na podzim 2022 mě čeká přesun do sboru v Praze 2 - Vinohradech. Několik let již také působím jako senior pražského seniorátu CB.
Jsem ženatý, s manželkou Janou máme dva již dospělé syny, Jakuba a Davida.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.