Richard Novák /úvahy 21-19 (1.7.-10.7.)

Evangelická církev metodistická

Narodil jsem se v roce 1959 ve Vimperku.
Ježíše Krista jsem přijal jako svého Pána a Spasitele po vojně v roce 1981 v letničním sboru tehdy zakázané Apoštolské církve. Od roku 1993 jsem začal sloužit v ECM jako misijní pracovník v Plzni a v Tachově. V roce 2001 ordinován na staršího. Oblasti mé služby byly zakládání sborů v Tachově a ve Vimperku, služba ve vězení a Teen Challenge, pastorační a kazatelská činnost, pořádání letních táborů pro mladé a výchova služebníků. Od roku 1997 služebně přidělen na farnost Třeboň, od 2012 pověřen vedením farnosti Praha-Horní Počernice, od 2018 vedení farnosti Protivín (sbory Týn nad Vltavou a Vimperk).
S manželkou Hankou máme již čtyři dospělé děti a čtyři vnoučata.
Ve volných chvílích si rád zahraji šachy a věnuji se toulkám po Šumavě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.