Radek Kantor /úvahy 22-27 (1.9.-10.9.)

Církev adventistů sedmého dne

Narodil jsem se v r. 1984 v obci Návsí v oblasti Těšínského Slezska do věřící rodiny. Můj dědeček byl několik let kvůli své víře vězněn v jáchymovských pracovních táborech, a právě jeho zkušenosti s Bohem formovaly mou víru již od dětství. Ale jako každý člověk jsem si musel nakonec prošlapat svou cestu víry sám. Při studiu na vysoké škole jsem se začal Bohu poněkud vzdalovat. A v té době jsem prožil Boží zásah do mého života, skutečné obrácení a nasměrování ke službě kazatele.
Po absolvování teologického semináře jsem nastoupil jako pomocný kazatel do sborů Nový Jičín, Kopřivnice a Suchdol nad Odrou. Zde jsem poznal i svou ženu. Po několika letech jsme se přestěhovali do nádherného města Opava, kde působím dodnes. Později jsem převzal do duchovní správy i sbor v Ostravě.
Rád pracuji s dětmi v dětských oddílech a na táborech.
S manželkou vychováváme 2 malé krásné větroplachy.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.