Petr Walach /úvahy 22-34 (1.11.-10.11)

pastor Apoštolské církve Oldřichovice

Pocházím z věřící rodiny a pro Krista jsem se rozhodl v patnácti letech, kdy jsem v modlitbě přijal Ježíše za svého Spasitele.
Před třiceti lety jsem založil dětskou misijní organizaci Royal Rangers v ČR, ve které pracuji jako Národní velitel. Hlavním cílem organizace a také mým posláním je evangelizace dětí a mládeže. V posledních pěti letech jsem pastorem sboru v Třinci-Oldřichovicích.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.