Petr Procházka /úvahy 21-15 (21.5.-30.5.)

1966

Evangelická církev metodistická

Můj dědeček uvěřil v Krista během stanové evangelizace, kterou pořádala metodistická misie ve dvacátých letech minulého století. Spolu s babičkou se aktivně zapojili do vznikající Metodistické církve. Jejich víra prošla mnohými zkouškami, nicméně vždy zůstali věrní svému Pánu. Během války naše rodina trpěla, dědeček byl zavřen v koncentračním táboře. Po válce dědečkovi byla bolševikem znárodněna jeho malá dílna na boty.
Vyrůstal jsem v křesťanské rodině. Spolu s rodiči jsme navštěvovali metodistický sbor v Horních Počernicích. V květnu 1987, bylo to po návratu ze základní vojenské služby, jsem během jedné bohoslužby v Karlových Varech prožil setkání s Bohem, které vyústilo v mé znovuzrození. Tento zážitek změnil můj život. Dostudoval jsem střední školu a studoval teologii na Luterské teologické fakultě v Bratislavě a na Evangelické teologické fakultě v Praze, kde jsem také promoval. Nastoupil jsem do duchovenské služby, kde jsem byl postupně farářem v Brně a Plzni. V letech 2010 až 2020 jsem byl biskupem pověřen službou superintendenta Evangelické církve metodistické.
Spolu s manželkou máme tři již téměř dospělé děti. Manželka byla farářkou v několika sborech, zároveň se věnovala studiu Starého zákona a byla promována doktorkou teologie. Od roku 2021 je superintendetkou Evangelické církev metodistické.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.