Petr Kácha /úvahy 22-33 (21.10.-31.10.)

Mnoho let působím jako pastor Sboru Křesťanské společenství Praha – region Střed.
Patnáct let jsem také byl členem Rady Církve Křesťanská společenství v ČR.
Současně jsem zástupcem mezinárodní organizace Freedom in Christ (Svoboda v Kristu) v naší zemi a pořádám kurzy pro vedoucí a členy v různých církví.
Je také jsem členem správní rady Mezinárodního domu modlitby v Praze (IHOPP) a působím v dalších organizacích a křesťanských projektech doma i v zahraničí.
Je mi 56 a žiji v Praze. Se svou manželkou Hanou máme pět dětí a dvě vnučky.
Klíčové verše z Písma pro mne jsou:
Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní. Jan 8,36
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost. Jan 10,10

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.