Petr Kácha /úvahy 21-17(10.6.-19.6.)

Křesťanské společenství

Je mi 55 let a žiji v Praze.
S manželkou Hanou máme pět dětí a dvě vnučky.
Mnoho let působím jako pastor sboru Křesťanské společenství Praha – region Střed.
Patnáct let jsem byl také členem rady Církve Křesťanská společenství v ČR.
Současně jsem zástupcem mezinárodní organizace Freedom in Christ (Svoboda v Kristu) v naší zemi a pořádám kurzy pro vedoucí a členy v různých církvích.
Jsem také členem správní rady Mezinárodního domu modlitby v Praze (IHOPP) a působím v dalších organizacích a křesťanských projektech doma i v zahraničí.
Klíčové verše z Písma pro mne jsou:
Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní. Jan 8,36
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojnost. Jan 10,10

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.