Pavel Kostečka /úvahy 23-11 (11.4.-20.4.)

nar. 7. 12. 1978
Církev adventistů sedmého dne

Narodil jsem se v nevěřící rodině a Písmo jsem měl poprvé v ruce během gymnaziálních studií jako povinnou četbu. Musím říci, že jsem ho tehdy četl jen pro všeobecný rozhled. Jeho zvěst mě nezasáhla. Miloval jsem vědu a mé myšlení bylo naprosto materialistické. Víru jsem vnímal jen jako pomůcku pro ty, kteří se nedokáží sami vyrovnat s tíží života.

Víru jsem přijal během vysokoškolských studií a přinesla mi pocit velkého vnitřního osvobození. Záhy jsem začal navštěvoval sbor Církve adventistů sedmého dne v rodné Chrudimi. Do tohoto společenství jsem se dostal po návštěvě filmu Ježíš, které bylo pod patronací místního adventistického sboru. O mé budoucí církvi jsem tehdy nevěděl skoro nic. Znal jsem ji z cestopisných dokumentů a docela mě překvapilo, že jsou adventisté také v České republice.

Přijetí Krista v mém životě odstartovalo změny, které dokonce vedly ke změně zaměstnání. Původně jsem vystudoval molekulární biologii a později doktorsky biofyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následně jsem několik let pracoval jako výzkumný pracovník na Akademii věd. Na své vědecké období rád vzpomínám. Věda mě naučila systematičnosti, přesnosti a trpělivosti, z čehož hodně úročím při studiu Písma a při kazatelské práci. A také kritickému myšlení – ne každý výrok a čin, který se odvolává na autoritu Boha, musí být pravda.

Nyní jsem už 12 let kazatelem a je to krásné povolání. V současnosti působím ve sborech Bohumín a Dětmarovice. Protože to jsou jen malé sbory, mohu se věnovat přednášení na téma věda (rozum) a víra a evoluce a stvoření.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.