Pavel Fér /úvahy 21-08 (12.3.-21.3.)

Církev bratrská

Jak s oblibou říkávám, na bohoslužbách jsem pravidelně býval už devět měsíců před narozením. Je to už přes šedesát let. To díky věřícím rodičům, tedy především mamince. Oba byli naplno zapojeni do života sboru Církve bratrské na Kladně. V tomto prostředí jsem vyrůstal, a tak zcela přirozeně poznával jak Bibli, tak Krista. Nemohu říct, kdy jsem uvěřil, protože nepamatuji dobu, kdy bych byl nevěřil. Přesto jsem se musel ve svých 14 letech na jedné evangelizaci rozhodnout, že chci Ježíše skutečně následovat.
Kvůli posudku ze školy červeně zdůrazňujícímu mé „náboženské smýšlení“ jsem musel v této totalitní době místo střední školy nejprve nastoupit do učení. Bylo mi to však k dobrému, řemeslo mne bavilo a dodnes baví. (servis elektroniky.) Hned po vyučení jsem už mohl i na elektrotechnickou průmyslovku.
Po absolvování povinné vojny, těsně před revolucí, jsem se oženil a spolu s manželkou vyslyšel potřebu a volání církve.
Nastoupil jsem nejprve jako kostelník, vedoucí mládeže, dorostu a pak i kazatelské stanice do Trutnova. Odtud jsem byl povolán do Litomyšle, kde jsem byl ordinován za kazatele. Poté jsem působil ve Slezsku v Horní Suché. Nyní od roku 2010 působím v rodném městě M. J. Husa.
Rád se chlubím svou manželkou, která mi celou dobu stojí po boku a podpírá mne. Potom i se svými šesti, dnes už dospělými, dětmi. Jsem nesmírně vděčný, že všichni jdou za Kristem. Ve volných chvílích rád čtu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.