Miroslaw Giera /úvahy 23-17 (11.6.-20.6.)

Římskokatolická církev

Narodil jsem se v roce 1968 v Katovicích na Slezsku do katolické rodiny. Dostalo se mi tradiční náboženské výchovy. Od mého dětství mi byla blízká liturgie, sloužil jsem ve farnosti jako ministrant a od svých 14 let byl členem hnutí „Světlo-život“ čili tzv. oázy, kde kromě liturgie mělo důležité místo denní čtení Písma svatého a pravidelné sdílení a modlitba.
Po ukončení studia na střední elektrotechnické škole a absolvování maturity v roce 1987, jsem spolu se svými třemi spolužáky (ze 25 žáků ve třídě), podal přihlášku do Kněžského semináře v Katovicích. Studium jsem ukončil v roce 1993 a byl jsem vysvěcen na kněze.
První čtyři roky jsem působil jako kaplan v jedné slezské farnosti a následně se přihlásil ke službě v České republice. Od roku 1997 sloužím jako farář v Plzeňské diecézi: nejdříve v Dýšině u Plzně a následně v Domažlicích.
Mezi mé záliby patří hudba, fotografie a čtení. Fandím Barceloně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.