Miroslav Kubíček /úvahy 21-29 (11.10.-20.10.)

Jsem ročník 1952, pocházím sice z křesťanské rodiny, ale šlo spíše o takové tradiční zcela formální až neurčité křesťanství. Uvěřil jsem poměrně pozdě, ve svých cca čtyřiceti letech.
V potřebě o svou zkušenost se podělit, jsem začal v roce 1992 dálkově studovat Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (v té době jsem již byl pár let členem CČSH), absolvoval jsem v roce 1997.
V té době jsem již na částečný úvazek působil jako farář CČSH v Hrotovicích na Třebíčsku, v roce 2002 jsem přesídlil do Brna, kde sloužím v jednom z našich sborů doposud.
Od roku 2000 spolupracuji s brněnským Trans World Radiem (Radio7), dvanáct roků jsem zde měl vlastní pořad „Rýmování o životě“. Už víc jak deset let také pravidelně pro ČT2 natáčím Sváteční slovo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.