Miroslav Hamari /úvahy 22-37 (1.12.-10.12.)

farář Českobratrské církve evangelické v Korandově sboru v Plzni

Evangelickým farářem jsem od roku 1991.
Nejprve jsem sloužil deset let ve Farním sboru ČCE v Ratiboři na Valašsku. Byla to skvělá elévská léta mezi ryzími evangelíky, pro profesní formaci nejlepší místo. Zůstalo mi mnoho hlubokých přátelství na celý život.
Bohosloví jsem studoval na Komenské evangelické bohoslovecké fakultě od roku 1984, poslední rok to už byla Evangelická teologická fakulta Karlovy Univerzity. V roce 1990–1991 jsem studoval na teologické fakultě v Bernu, v roce 1996–1997 na teologické fakultě v San Francisku.
S bratrem, který je také farářem, jsme vyrůstali v reformované rodině na Slovensku. Moji předci mi vyznávali svou víru upřímně a s velkým zaujetím. Určovala jejich životy. Dědeček byl presbyter a varhaník, presbyterem byl pak i můj otec a dnes je v rodném sboru máma kurátorkou. Brali mě od útlého dětství s sebou na bohoslužby, za což jsem jim nesmírně vděčný. Milostivý Pán Bůh mě oslovoval a já prožil pěkné dětství a mládí. Po střední škole jsem už toužil studovat teologii. V průběhu studia jsem se oženil, mám dvě děti. Farářkou je i moje manželka a k mé velké radosti také dcera.
Dnes jsem farářem, spolu s manželkou Helenou, rozenou Opočenskou, v Korandově sboru. Do Plzně jsme přišli v roce 2001. Od roku 2010 jsem také seniorem západočeského seniorátu. Plzeň a Západní Čechy jsou velmi inspirativní kazatelský kraj. Prolíná se tu několik rozdílných tradic zbožnosti (přestupové hnutí, reemigranti, liberální evangelíci), které kazatele obohacují a vedou jej k pluralitnímu chápání křesťanství a k trpělivé vnímavé práci ve zvěstování evangelia Ježíše Krista tak, aby je každý slyšel způsobem, který je mu vlastní.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.