Miroslav Boš /úvahy 21-11(11.4.-20.4.)

1967

Jednota bratrská

Narodil jsem se v nevěřící rodině. V devatenácti letech po vyučení jsem si říkal, že to přeci nemůže být vše. Chtěl jsem poznat více. Hledal jsem ve sportu, hudbě, umění, a při tom jsem chtěl dosáhnout osobní dokonalosti. Moje touha byla velice frustrující. Nikdy jsem se sebou nebyl spokojen a trpěl jsem silnými pocity viny. Ještě před revolucí jsem potkal křesťany a mé hledání se nasměrovalo k Bohu. Nebylo zdaleka vyhráno, protože dokonalý Pán mi ukazoval mnohem více moji hříšnost. Po několika letech jsem na jednom setkání poznal a přijal, že můj Bůh je taky mým Spasitelem. Všechna vina byla rázem pryč. V té době už jsem studoval na Husově bohoslovecké fakultě. Protože jsem v církvi nevyrostl, hledal jsem stále svůj duchovní domov. A tak jsem přišel do Jednoty bratrské, kde jsem od roku 1993 jako kazatel. Nejprve jsem působil v Dobrušce a od roku 2002 jsem správcem sboru Jednoty bratrské v České Lípě. Po celou dobu služby mne provázela moje manželka a také postupně přibývaly děti. Narodili se nám dva chlapci a k nim jsme přijali do pěstounské péče dvě děvčata. Život v tomto rodinném společenství mne nesmírně obohacuje. A vždy jsem věděl, že to byl Bůh, kdo nás dal dohromady. Jsem mu za to vděčný. Od roku 2014 doprovázíme v neziskové organizaci, kterou založil náš sbor, pěstounské rodiny. Nabízíme jim služby a podporu v jejich náročném poslání. K tomu nabízíme služby rodinám, kde jsou ohrožena práva dětí, a provozujeme také rodinné centrum. (www.krokpro.cz)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.