Milan Píš /úvahy 22-22 (16.7.-20.7.)

Křesťanský sbor Pelhřimov

Vyrůstal jsem společně se dvěma sestrami v křesťanské rodině. Na mých rodičích jsem viděl živou víru. Toužili potom, abychom milovali Pána Boha, a proto byl život a služba v církvi samozřejmostí. Ve třinácti mi Pán dal poznat moji hříšnost a nutnost odevzdat mu svůj život a má dětská víra se změnila v osobní následování Ježíše Krista. Po křtu jsem začal číst Písmo, a byl jsem nadšen z toho, jak ke mně mluví. Účastnil jsem se letních evangelizací, kde byla příležitost mluvit s lidmi o evangeliu, a uvědomoval jsem si, že potřebuji duchovně růst a také více poznat Bibli a skrze ni Pána. Během studia na katedře evangelikální teologie a misie v Banské Bystrici Bůh vyslyšel moje modlitby a dal mi manželku, která také toužila po práci na Božím díle. Po škole jsem působil jako misijní pracovník a od roku 2009 jsme přijali pozvání do Pelhřimova a připojili se k duchovní službě Vládi Donáta ml. na Biblickém teologickém semináři. Díky Boží milosti dnes máme v Pelhřimově asi 40členný křesťanský sbor a Pán Bůh dál přidává nové lidi, dokonce celé rodiny. Máme dva syny - Tadeáše, kterému je patnáct, a dvanáctiletého Benjamína. Jsme vděční Bohu za všechnu milost a trpělivost, kterou s námi má, a že můžeme společně vyznat, že je Bohem, který je věrný a dobrý.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.