Milan Mrázek /úvahy 22-17 (1.6.-10.6)

Evangelická církev metodistická

Sloužím jako kazatel druhým rokem v Praze Strašnicích.
Loni jsme s manželkou Danou oslavili 26 let společného života. Máme 2 dospělé děti, Kateřinu a Matěje.
Uvěřil jsem jako 19letý mladík v Plzni.
Velmi mě ovlivnila má služba v plzeňské věznici, kde jsem sloužil 11 let jako kaplan.
V naší církvi mám na starosti celocírkevní práci s mládeží. Baví mě poslouchat lidské příběhy a nejlépe, když v nich jsou vidět Boží zázraky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.