Martin Piętak /úvahy 22-38 (11.12.-20.12.)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Vyrůstal jsem v rodině pastora a zdědil tak mnohé dobré návyky a životní zásady, ale cestu k víře i ke službě v církvi jsem si musel – jako každý – najít sám. Jsem vděčný Bohu za to, že se mi dal poznat jako spravedlivý, mocný a milosrdný Bůh. Děkuji také za to, že mi do cesty postavil spoustu nádherných životních vzorů a věrných modlitebníků.
Po gymnáziu s polským jazykem vyučovacím v rodném Českém Těšíně jsem studoval teologii v Krelingen (Německo), Bratislavě, Praze a St. Louis (USA). V rámci doktorského studia jsem se zabýval místem Bible v křesťanské výchově. 12 let jsem vyučoval na Oddělení křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Působil jsem také ve sborech v Návsí a v Ostravě.
Momentálně působím od r. 2012 jako pastor Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně. Naplno si tak užívám jedinečné krásy česko-polského pohraničí s jeho bohatými duchovními dějinami. Od r. 2017 sloužím také jako náměstek biskupa.
25 let jsem šťastně ženatý s manželkou Halinou, s níž jsme byli obdařeni třemi skvělými dětmi, Joannou, Markem a Šimonem. Ve volném čase se rád věnuji turistice a fotografování.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.