Martin Kopecký /úvahy 21-26 (11.9.-20.9.)

Církev československá husitská

Narodil jsem se sice v Boskovicích, ale celý život žiji v Blansku.
Duchovním správcem farnosti jsem od roku 2000, ale už od roku 1995 jsem kazatelem. Mám rád své poslání v tomto kraji, i když projít a přežít všechna úskalí, být farářem v 21. století, nejsou nikterak jednoduchá. Poznal jsem, že víra má pro mě osobně i pro druhé nejen smysl, ale i velkou životní sílu. Není pro mě berličkou, ale pevnou půdou pod nohama. Apoštol Pavel (můj svědek víry) osm hodin denně pracoval – šil stany, osm hodin vyučoval ve víře a osm hodin spal – odpočíval. Snažím se přes dílčí nezdary podobně jít svojí kněžskou službou. Snažím se tedy udržet si co největší kontakt s každodenní realitou života mezi lidmi. V občanském povolání pracuji, jako stavbyvedoucí, v konfrontaci se vším, co náš čas a práce nese s sebou. Dovolím si říci, že rozumím lidem i problémům každodenního života, protože nepatřím mezi kněze žijící za zdmi kostelů a v uzavřených farních budovách. Naopak, najdete mne nejvíce mezi lidmi a s lidmi různého věku, zkušeností, věřícími, hledajícími i nevěřícími.
Rád se s Vámi všemi uvidím. Mám rád lidi, a když cítím, že lidé dovedou tuto službu ocenit tím, že přijdou, pobaví se, obyčejně lidsky dovedou přijímat, je to pohlazení po duši všem. Zkuste i Vy objevovat krásu duchovní roviny ve svém životě.
Těším se s Vámi na jakákoliv setkání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.