Marek Miškovský /úvahy 22-08 (11.3.-20.3.)

Římskokatolická církev

Pocházím z Prahy a v pastoraci působím (převážně ve středních Čechách) od roku 2001. Rád stojím za lidmi –a spolu s nimi– před Hospodinem a modlím se za ně. Miluji Katolickou církev, ve které sloužím jako vysvěcený kněz. Kristův odkaz: „To čiňte na mou památku“ a „Jedni břemena druhých neste“, vnímám jako nejlépe naplněný právě ve služebném – svátostném kněžství. Smysl mého snažení vidím s přivádění bratří a sester ke Kristu, zdroji posvěcení a svatosti skrze modlitbu a svátosti Církvi Kristem svěřené.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.