Josef Dvořák /úvahy 21-03 (21.1.-30.1.)

Církev adventistů sedmého dne

Jsem kazatelem Církve adventistů sedmého dne, kde svou službu vykonávám bez mála dvacet let. Měl jsem také tu přednost projít několika typy kaplanské služby. Byl jsem kaplanem ve věznici i v nemocnici. Krásnou zkušeností byla kaplanská práce se středoškoláky a vysokoškoláky v Praze. Tohoto času se věnuji, vedle kazatelské služby na dvou pražských sborech, též působení pedagogickému na základní a střední křesťanské škole Elijáš.
Největší životní oporou je mi má nejmilovanější žena statečná, spolu se těšíme z našich třech dětí. Pocházím ze zcela nenáboženského prostředí a uvěřil jsem v mládí.
Nejhlubší formace křesťanské víry se mi dostalo od dvou učitelů - biblisty doc. Jiřího Beneše a teologa prof. Karla Skalického.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.