Jiří Zavadzki /úvahy 21-02 (11.1.-20.1.)

Apoštolská církev

Je mi 53 let, jsem ženatý a mám tři děti. Chlapce, který již studuje vysokou školu a dvě dcery - dvojčata, které jsou na střední škole.
Ježíš mne zachránil ve vězení (ve kterém jsem byl celkem 4.5 roku) v roce 1994, kdy jsem Ho prosil o pomoc a vysvobození z téměř dvanáctileté drogové závislosti. Pán mi odpustil a po vězení jsem prošel programem Teen Challenge, kde jsem byl také uzdraven z hepatitidy typu “C“.
Bůh dál vedl můj pestrý život a dnes jsem vedoucím programu Teen Challenge v Poštovicích, kde máme centrum pro muže i ženy.
Jsem také pastorem sboru Apoštolské církve, Sboru otevřených dveří v Poštovicích a je pro mne velkou ctí sloužit se svou rodinou Bohu a ztraceným lidem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.