Jiří Korda /úvahy 21-20 (11.7.-21.7.)

Římskokatolická církev

Narodil jsem se v roce 1975 v Praze. Pokřtěný jsem sice byl v osmi letech, ale považuji se za konvertitu, protože ve víře jsem vychováván nebyl a obdržel jsem ji od Pána ve svých dvaceti letech. Co se týká mého profesního profilu, maturoval jsem v kravíně, neb jsem studoval na Střední zemědělské škole v Českých Budějovicích. Jsem také absolventem vojenské služby a také 1. lékařské fakulty a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Medicínou jsem se ale živil jen krátce. Jsem dvanáct let katolickým knězem, desátým rokem spravuji farnost v Praze Lhotce. Současně jsem koordinátorem modlitebního hnutí Modlitby za nejmenší. Jako mladík jsem tvrdil, že rozhodně nikdy nebudu praktikujícím katolíkem. Když jsem se jím stal, tvrdil jsem, že ale určitě nikdy nebudu katolickým knězem. A tak teď už raději Pánu nic nediktuji a snažím se, i když často horko těžko poslouchat, jak to vidí On. Mým biblickým mottem je verš 1.Petr 5,7: „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.