Jaroslav Zajíček /úvahy 21-09 (22.3.-31.3.)

Jednota bratrská

Narodil jsem se 23. září 1959 věřícím rodičům v Kutné Hoře. Již od mala mne naši vodili do shromáždění Církve bratrské. Postupně jsem prošel nedělní besídkou, dorostem i mládeží. I když jsem zhruba od svých 14 let věděl, že mne Ježíš volá k osobnímu následování, přes všechny evangelizační výzvy jsem mu vzdoroval až do svých 21 let. Tehdy jsem se Kristu vydal na mládežnickém týdenním pobytu v Potštejně.
Od mého nového narození se můj život úplně změnil. V srdci jsem měl touhu sdílet tuto mou změnu s druhými lidmi.
V roce 1982 jsem se oženil a přestěhoval do Chrudimi, kde se nám postupně narodily tři děti.
Společenství v Chrudimi nebylo velké, a když jsem v roce 1991 uslyšel Boží hlas, abych mu více sloužil, nedovedl jsem si to v našem malém sborečku představit.
Na podzim téhož roku mne s manželkou oslovili bratři z Jednoty bratrské, zda bychom nešli sloužit jako kazatelská rodina do nově vzniklého společenství v Hejnicích. Nemuseli jsme se dlouho modlit, abychom rozeznali Boží vedení pro naši rodinu. Opustil jsem své civilní zaměstnání a úplně změnil svůj (náš) život.
Od roku 1992 sloužím jako kazatel v Jednotě bratrské. Nejprve 8 let v Hejnicích a nyní již dvacátým rokem v Mladé Boleslavi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.