Jan Satke /úvahy 21-33 (21.11.-30.11.)

Českobratrská církev evangelická

pocházím ze západních Čech. V západních Čechách také nyní působím jako kazatel Českobratrské církve evangelické v Přešticích.
Svým způsobem mohu říci, že jsem se narodil do reemigrantského sboru v Teplé. Sbor byl jako naše širší rodina, lidé byli zvyklí na užší společenství a vstřícné vztahy, jak si je přinesli ze svého exilu v Zelově. V tomto sboru jsem vyrostl a díky živé skupině mládeže také zůstal u Krista. Pro život s Ježíšem jsem se rozhodl asi ve 13 letech, kdy jsem to vnímal jako důležitý krok na své cestě životem. Vyrůstal jsem ve věřící rodině, jak se na rodinu kazatele sluší. Vnímal jsem ale, že bez širšího společenství mládeže a sboru by to s mou vírou asi dopadlo všelijak. Takže jsem své rodině rodné i sborové za své nasměrování k Bohu velmi vděčen.
Rozhodování o volbě budoucího povolání jsem neměl lehké, jelikož rozhodování není má silná stránka. Nakonec ale po modlitbách zvítězilo povolání kazatele. Studoval jsem na Evangelické teologické fakultě UK a díky pestré nabídce stipendií také 3 semestry ve švýcarské Basileji. Po vojenské službě jsem nastoupil na vikariát, který jsem mohl absolvovat u prof. Jaroslava Vokouna v Domažlicích, který mě na mé cestě velmi ovlivnil. A činí tak doposud. Vikariát jsem zakončil nejen zkouškou, ale také svatbou. Spolu se ženou Dorkou jsme se pak přestěhovali do vily v Přešticích, kde bylo též sídlo sboru. Zde bylo malé, ale živé a radostné společenství, které se díky Boží milosti rozrostlo a v poslední době dokonce postavilo svůj vlastní kostel propojený s denním stacionářem pro seniory a osoby s postižením. Radost mi dělá bohatá práce s mládeží, která zde probíhá a která mě ujišťuje o tom, že evangelium má moc oslovit každou generaci. A jsem rád, že naše čtyři děti mají možnost vyrůstat ve společenství vrstevníků, které je má možnost nasměrovat k životu ve službě našemu Pánu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.