Jan Dymáček /úvahy 21-22 (1.8.-11.8.)

Církev adventistů sedmého dne

Původním povoláním jsem geodet, později jsem pracoval 35 let jako kazatel Církve adventistů sedmého dne v různém zařazení (kazatel odpovědný za sbory, ve vedení církve atd.) Vedle kazatelské služby jsem se věnoval oblasti mezilidských vztahů a mým velkým zájmem jsou také dějiny reformace.
V současné době jsem v důchodovém věku, přesto stále vypomáhám jako sborový kazatel. Dále se věnuji vztahovému poradenství a zabývám se dějinami reformace, které přednáším. Také pořádám zájezdy po místech spojených s reformací.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.