Ingrid Hrubá /úvahy 22-07 (1.3.-10.3)

Evangelická církev metodistická

K Bohu, podobně jako ke studiu psychologie a filozofie, mě vedla touha porozumět světu, člověku a sobě samé. S půjčenou flexaretkou jsem často utíkala do přírody utišit rozvířenou mysl a narůstající trýznivou bolest z neschopnosti uchopit Pravdu, smysl života i samotné bytí. Krása a dokonalost přírody, kterou jsem se na svých fotografiích snažila zachytit v pomíjivém světě, mocněji než cokoliv jiného svědčila proti materialistické ideologii doby, ve které jsem vyrůstala.

První pracovní zkušenosti z poradenské služby mi vzaly poslední iluze o člověku a přesvědčily mne o marnosti života i neschopnosti a nemožnosti člověku skutečně pomoci. Ale až dlouhý pobyt v nemocnici mě přiměl k tomu, že jsem se začala ptát po Bohu. Na lůžku, neschopná jakéhokoli pohybu, jsem si musela přiznat, že nejsem dobrý filozof a už vůbec ne poctivý hledač pravdy, když křesťanství na své cestě hledání apriori odmítám. Tam na nemocničním lůžku jsem Boha poprvé poprosila, aby mi dal poznat, jestli křesťané mají pravdu. Život s Ním jsem si však vůbec nedovedla představit. Strach ze ztráty svobody a moje silné ego mě v té chvíli nepustily dál. Opustila jsem práci, své jistoty, a obula si toulavé boty. Procestovala jsem několik zemí, vystřídala několik zaměstnání, poznala tisíce tváří a stovky lidských příběhů. Pocit marnosti a láska k fotografii, která má moc zachytit pomíjivé, zůstaly mými jedinými věrnými společníky na cestách. Bůh však jednal a šel mé touze po pravdě a po Něm neustále vstříc. Posílal mi své lidi a pomalu odkrýval pravdu o sobě, světě i o mně.

Setkání s Kristem mě uklidnilo. Ukotvilo moji rozvířenou mysl. Přineslo nový začátek, radost a skutečnou vytouženou svobodu, kterou jsem marně očekávala po pádu komunismu. Můj návrat na Slovensko byl návratem domů, zpět k rodině, k Bohu, k lidem, k potřebným. Dnes pracuji v poradenských a sociálních službách a po skončení studií i jako laický kazatel Evangelické církve metodistické. Spolu s manželem, kazatelem ECM, sloužíme ve farnosti Mikulov a vychováváme dva syny.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.