Františka Tichá /úvahy 22-39 (21.12.-31.12.)

Církev československá husitská

Narodila jsem 12.6.1963. Jsem vdaná a mám dospělého syna.
Po absolvování teologického minima jsem v r. 2003 vstoupila do služeb církve jako pastorační asistent a kazatel z povolání.
V roce 2006 jsem se přihlásila ke studiu na HTF UK. Po absolvování bakalářského studia jsem přijala jáhenské svěcení. Magisterské studium jsem ukončila v r. 2011 a v roce 2012 jsem přijala kněžské svěcení. Celý čas působím v NO CČSH V Čáslavi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.