Filip Štojdl /úvahy 21-04 (31.1.-9.2.)

Církev československá husitská

Narodil jsem se 1. září 1975 v Podbořanech. Odmaturoval jsem na Obchodní akademii v Písku. Vystudoval jsem Husitskou teologickou fakultu UK v Praze a od roku 1998 jsem se stal jáhnem (od roku 2000 knězem) v Mirovicích. V roce 2012 jsem byl zvolený biskupem Plzeňské diecéze Církve československé husitské. Působím jako hospicový kaplan. Dál se vzdělávám v oblasti psychosociální pomoci a terapie. Věnuji se doprovázení na duchovní cestě.
Rád fotím, píšu, peču koláče a chodím na procházky. Vydal jsem doposud dvě knihy (S Marií na poušti a Když přicházejí andělé). Vedu svůj blog na internetu: www.bratrfilip.cz, kde můžete najít duchovní inspiraci, modlitby, krátká zamyšlení a mnoho dalšího.
Pocházím z farářské rodiny. Nicméně má vlastní cesta je lemována úskalími. Díky onemocnění depresí jsem musel znovu začít přehodnocovat svou víru, která stála až příliš na povrchu. Stále se učím, jsem na cestě a mnohé věci nevím. Jsem si však jistý, že tak jako vy - jsme milovaní. Je těžké toto přijmout a neutíkat od toho. Ale zdá se, že právě tudy vede naše cesta k Bohu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.