Filip Boháč /úvahy 23-04 (1.2.-9.2.)

1992

Českobratrská církev evangelická

Jsem farářem Českobratrské církve evangelické v Třebíči. Vystudoval jsem Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze. Na vikariát jsem nastoupil (2016-2017) do Sněžného a Žďáru nad Sázavou. Poté působil 5 let jako farář pro sbor v Opatově a zároveň jako seniorátní farář pro horácký seniorát (víceméně kraj Vysočina). Od září 2022 působím jako farář pro velkou farnost v Třebíči. Věnuji se hudbě, spravování Trabanta, grilování a psovi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.