David Piksa /úvahy 22-30 (26.9.-30.9.)

Bratrská jednota baptistů

Je mi 31 let. V Pána Ježíše Krista jsem uvěřil ve 13 letech, kdy jsem intenzivně přemýšlel, jaký je smysl mého života. Bůh se mi dal poznat, zakusil jsem jeho lásku, odpuštění hříchů, a proto jsem se rozhodl ho následovat po celý svůj život.
V roce 2021 jsem přijal misijní povolání a vstoupil do Wycliffových překladatelů Bible. Tímto jsem opustil práci konstruktéra, kterou jsem se živil 6 let. Na začátku roku 2022 jsem byl přijat do týmu překladatelů a lingvistů na Papue Nové Guinei, kam bych měl odcestovat v květnu 2023. Mým úkolem bude zanalyzovat jeden z lokálních jazyků, navrhnout abecedu a začít s překladem Bible do jazyka, který ještě dnes nemá ani jeden biblický verš ve svém jazyce.
V současné době bydlím v Praze a živím se učením jazyků: čeština pro cizince, angličtina a biblická řečtina. Také cestuji po církvích a mluvím o misii a evangelizaci.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.